LI­SÄÄ DE­MO­KRA­TI­AA JA HEN­KI­LÖS­TÖL­LE VAI­KUT­TA­MIS­MAH­DOL­LI­SUUK­SIA

Aluevaltuusto kokoontui tänään ensimmäistä kertaa linjaamaan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen käytännöistä, toimintatavoista sekä valitsemaan luottamustoimijat alueellisiin luottamustehtäviin. Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Tiina Ahlfors korostaa, että hyvinvointialueen asukkaiden kannalta ensimmäinen kokous ja valtuustokauden alku ovat erittäin tärkeitä jatkon kannalta. ”Olemme esittäneet ja tulemme jatkossakin esittämään toimia, joilla hyvinvointialueen asukkaiden on mahdollista osallistua sekä vaikuttaa suoraan heitä koskeviin asioihin. Työntekijöitä tulee lisäksi kuulla kaikissa henkilöstöä koskevissa asioissa jo valmisteluvaiheessa.”

Aluevaltuustoryhmän esityksiä ovat olleet muun muassa:

  • Henkilöstöjaostolla tulee olla vaikuttava rooli hyvinvointialueen päätöksenteossa.
  • Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenille läsnäolo- ja puheoikeus hyvinvointialueen toimielimiin.
  • Vetoomus, että kaikki aluevaltuustoryhmät sitoutuisivat rasismin ja syrjinnän vastustamiseen.
  • Aluevaltuustojen kokouskutsujen lähettäminen vähintään 7 päivää ennen kokousta.

Edellisten lisäksi aluevaltuustoryhmä valmisteli aloitteen mielenterveyspalveluiden kehittämisestä ja tarkemmin avoimen dialogin hoitomallin (ns. Keroputaan malli) hyödyntämisen selvittämisestä. Aloite on luettavissa tiedotteen lopussa. Yleisemmin ryhmä katsoo, että aluevaltuuston tulee lähteä vahvistamaan aluevaaleissa Länsi-Uudellamaalla hyvin esillä olleen terveyspuolen lisäksi myös sosiaalipalveluita.

Länsi-Uudenmaan aluevaltuustoryhmän puheenjohtajaksi on valittu Tiina Ahlfors (Espoo) ja varapuheenjohtajaksi Heli Ahjoniemi (Karkkila). Valtuustoryhmän muodostavat lisäksi valtuutetut Birgit Aittakumpu (Lohja) ja Kari Uotila (Espoo) sekä varavaltuutetut Aino Aikinyemi (Lohja), Birgitta Grahn (Hanko), Tiina Liimatainen (Lohja) ja Matti Pajuoja (Lohja). Vasemmistoliiton henkilöesitykset käsittelyyn tuleviin toimielimiin ovat seuraavat:

Aluehallituksen jäsen: Matti Pajuoja, Lohja
Aluehallituksen varajäsen: Birgitta Gran, Hanko
Aluevaalilautakunta, 1. varajäsen: Katja Ylisiurua, Kirkkonummi
Tarkastuslautakunta, jäsen: Terhi Suokas, Espoo
Tarkastuslautakunta, varajäsen: Neea Nukarinen, Espoo
Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta, jäsen: Birgit Aittakumpu, Lohja
Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta, varajäsen: Aino Akinyemi, Espoo
Valmius- ja turvallisuuslautakunta, jäsen: Harry Yltävä, Raasepori
Valmius- ja turvallisuuslautakunta, varajäsen: Teemu Leino, Vihti

”Aluevaltuustoryhmän keskuudessa on ollut hyvä henki alusta lähtien ja olemme olleet yksimielisiä siitä, että koko hyvinvointialue tulee ottaa huomioon hyvinvointialueen päätöksenteossa” Ahlfors kommentoi valtuustoryhmän valmistautumista.

ALUEVALTUUSTOALOITE AVOIMEN DIALOGIN HOITOMALLIN MUKAISESTA MIELENTERVEYSPALVELUSTA

Avoimen dialogin hoitomalli (Keroputaan malli) on matalan kynnyksen mielenterveyspalvelua, missä apua tarjotaan mahdollisimman pian yhteydenotosta ilman lähetettä tai tiedossa olevaa diagnoosia. Hoito pyritään järjestämään joustavasti ihmisen tilanteen mukaisesti.

Mallissa huomioidaan asiakkaan sosiaalinen verkosto osana hoitoa ja päätökset tehdään henkilökunnan, asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa yhdessä keskustellen. Verkostoon voidaan kutsua muita hoito- ja tukea tarjoavia tahoja tarpeen mukaan, millä pystytään vähentämään eri viranomaisten epätarkoituksenmukaisia päällekkäisiä toimenpiteitä ja palveluita. Asiakkaan omistajuus tilanteesta vahvistaa hoidon ja avun integroitumista arkeen. Mallin on todettu edistävän mielenterveysongelmista kärsivien sosiaalista toimintakykyä ja toimijuutta.

Avoimen dialogin malli on kehitetty Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ja Jyväskylän yliopiston yhteistyönä alun perin skitsofrenian hoitoon, mutta sittemmin sitä on sovellettu myös masennukseen, unettomuuteen ja elämänkriisien kohtaamiseen. Mallissa mielenterveyspalveluita järjestetään tieteellisen, osallistavan ja arjen työssä tehtävän, tutkimuksen keinoin. Kesällä 2021 WHO (World Health Organization) sisällytti avoimen dialogin mallin suositukseensa keinoista mielenterveyspalveluiden vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Me allekirjoittaneet aluevaltuutetut esitämme, että Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue selvittää avoimen dialogin mallin hyödyntämistä mielenterveyspalveluissa.

Lisätiedot:
Tiina Ahlfors, aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja, 045 209 9902, tiina [dot] ahlfors [at] hotmail [dot] fi