Vänsterförbundet i Nyland: VR:s trafiklösningar försvagar Västnylands utveckling

Vänsterförbundet i Nyland:
VR:s trafiklösningar försvagar Västnylands utveckling

Vänsterförbundet i Nyland kräver, att besluten om spårtrafiken görs på samhälls- och miljöpolitiska grunder och inte bara på marknadsideologins villkor. I Västra Nyland innebär det här, att VR åter sätter in närtrafiken till Karis och förbättrar fjärrtrafikförbindelserna mellan Helsingfors och Åbo.

Hittills har de beslut i helt motsatt riktning som VR fattat gjort Västnyland betydligt mindre lockande som boningsort. Många mänskor har bosatt sig i bygden i förlitan på att arbetsresorna till huvudstadsregionen är tryggade. Också studerande har råkat ut för stora problem på grund av de försämrade förbindelserna. Dessutom har den interna trafiken inom regionen lidit.

VR har inte gjort några som helst miljökonsekvensbedömningar av minskningen av spårtrafiken. En massa mänskor har varit tvungna att börja använda egen bil för att klara av att komma till jobbet i huvudstadsregionen.

Enligt befolknigsprognoserna kommer den del av befolkningen i Hangö och Raseborg som är i arbete att minska under kommande år. Området hotas alltså av en tynande tillvaro och försvagad ekonomisk bärkraft. VR:s beslut inverkar därför negativt på hela områdets framtid.