Uudenmaan Vasemmistoliitto tukee opposition välikysymystä ”VR:ää pitää vahvistaa, ei tärvellä pilkkomalla”

Uudenmaan Vasemmistoliitto tukee opposition välikysymystä
”VR:ää pitää vahvistaa, ei tärvellä pilkkomalla”

Uudenmaan Vasemmistoliitto katsoo, että VR:n mahdollinen pilkkominen heikentäisi junaliikennettä myös Uudellamaalla.

Liikenneministeri Anne Berner (kesk.) on esittänyt, että VR:n kalusto, huolto ja kiinteistöt irrotettaisiin kukin omiksi yhtiöikseen. Ne puolestaan tulisivat vapaasti kaikkien, myös yksityisten henkilö- ja rahtiliikenneoperaattoreiden käyttöön samoin ehdoin. Samalla ministeri haluaa kilpailuttaa koko matkustajaliikenteen alkaen Etelä-Suomen lähijunista – toistaiseksi pois lukien HSL:n lähiliikenne.

Kokonaisuus on seurausta hallituksen keväällä tekemästä päätöksestä, jonka mukaan rautateiden matkustajaliikenne avataan kilpailulle.

Uudenmaan Vasemmistoliitto huomauttaa, että VR:n toiminnassa, varsinkin pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä on jo nyt isoja ongelmia. Matkustajien kokemus on, että aikataulut eivät pidä eikä lippujärjestelmän digitalisointi ole onnistunut.

Samalla palvelutaso on laskenut, kun junissa tapahtuva lipunmyynti on loppunut ja asemilla olevia myyntipisteitä on karsittu. Yksi esimerkki heikentyneistä yhteyksistä on myös läntiselle Uudellemaalle, Karjaalle kulkevan lähiliikenteen lopettaminen. Uudeltamaalta valittuna kansanedustajana liikenneministeri Berner lienee tietoinen näistä ongelmista.

Ministeriön kaavailut eivät kuitenkaan tuo minkäänlaista ratkaisua nykyisiin ongelmiin. Julkisuudelta piiloteltujen selvitysten mukaan ongelmat päinvastoin lisääntyisivät. Maailmalla ei juuri olekaan esimerkkejä rataliikenteen onnistuneesta avaamisesta markkinoille.

Yksi esimerkki on, että koko maan kattavan valtiollisen monopolin tilalle tulisi useita alueellisia, mutta yksityisiä monopoleja. Tämä koskisi myös Uudenmaan aluetta.

Uudenmaan Vasemmistoliitto katsoo, että VR:n nykyistä asemaa on vahvistettava. Samaan aikaan raideliikenteeseen tarvitaan nykyistä enemmän investointeja, jotta sen pullonkauloja voidaan avata. Rataverkon heikko kunto ja siitä aiheutuvat nopeusrajoitukset aiheuttavat esimerkiksi pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä jatkuvia myöhästymisiä.

Piirijärjestö tukeekin eduskunnan koko opposition tällä viikolla jättämää välikysymystä, jossa vastustetaan VR:n tärvelemistä.

 

Uudenmaan Vasemmistoliitto kehottaa allekirjoittamaan avoimen kirjeen liikenneministeri Anne Bernerille täällä: bit.ly/kirjebernerille

Lisätietoja
Antero Eerola
Uudenmaan Vasemmistoliiton puheenjohtaja
Vantaan kaupunginvaltuutettu
040 323 0176