Uudenmaan Vasemmistoliitto lyttää kilpailukykysopimuksen.

Uudenmaan Vasemmistoliitto lyttää kilpailukykysopimuksen:
Työntekijät maksavat taas kaiken

Uudenmaan Vasemmistoliiton mielestä viikonloppuna neuvoteltu kilpailukykysopimus tarkoittaa, että vastuu Suomen kilpailukykyongelmista kaadetaan pelkästään työntekijöiden kannettavaksi ja maksettavaksi.

Tähän liittyvät työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen nostaminen palkansaajilta ja keventäminen työnantajilta sekä sosiaaliturvamaksun alentaminen kaikilla työnantajilla. Lisäksi työajan pidentäminen ja julkisen sektorin lomarahojen leikkaus 30 prosentilla tarkoittavat todellisuudessa palkanalennuksia. Ne koskevat aivan erityisesti kuntien pienipalkkaisia, naisvaltaisia aloja.

Uudenmaan Vasemmistoliitto kysyy, onko Suomen kilpailukyky todella kiinni siitä, että esimerkiksi poliisit, opettajat, sairaanhoitajat ja kunnan siivoojat saavat liikaa lomarahaa? Mikäli sopimus hyväksytään, siitä pitää tehdä sukupuolivaikutusten arviointi.

Järjestö kiinnittää huomiota myös siihen, että työnantajapuoli ei joudu tekemään käytännössä mitään myönnytyksiä. Suomalaisilla pörssiyhtiöillä onkin varaa maksaa omistajilleen osinkoa massiiviset 11 miljardia euroa.

Uudenmaan Vasemmistoliitto haluaa työehtosopimuksien toimivan paikallisen sopimisen perälautana. Sopimukset perinteisesti määrittelevät eri alojen vähimmäisehdot ja mikäli näitä ei sopimuksin turvata, viedään työntekijöiltä mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään, mikäli esimerkiksi palkkoja päästään paikallisesti sopimaan nykyistä alakohtaista vähimmäistasoa pienemmiksi.
Mikäli paikallista sopimusoikeutta lähdetään muuttamaan, pitää myös työnantajapuolen olla valmis myönnytyksiin ja sopimusoikeuden parantamiseen työpaikkatasolla, esimerkiksi siirtämällä työehtosopimuksien tulkintaoikeuden työntekijäpuolelle.

Uudenmaan Vasemmistoliitto vetoaakin SAK:n jäsenliittoihin ja niiden vasemmistoryhmiin, jotta kilpailukykysopimusta ei hyväksytä. Järjestö kehottaa myös liittojen aktiiveja osallistumaan hallituksen leikkauspolitiikan vastaiseen Joukkovoima – liikkeeseen.

Lisätietoja:
Auli Herttuainen
Uudenmaan Vasemmistoliitto
puheenjohtaja
040 153 0150