Uudenmaan Vasemmistoliitto kantaa huolta riskiryhmistä: Koronan seurauksista ei selvitä leikkauksilla

Uudenmaan Vasemmistoliitto katsoo, että koronatilanteen jälkihoidossa kuntien ei pidä leikata sosiaali- ja terveyspalveluista tai koulutuksesta ja sivistyksestä. Nyt ei pidä toistaa 1990-luvun laman virheitä.

Hoitoon pääsyä pitää nopeuttaa. Mitä kauemmin ihminen joutuu hoitoon pääsyä odottamaan, sitä kalliimpaa on hänen hoitonsa. Vaadimme, ettei julkisista palveluista leikata, eikä työntekijöitä irtisanota tai lomauteta. Julkisen valta ei pysty suojelemaan kaikkein haavoittuvammassa asemassa olevia ihmisiä, jos sosiaaliturvasta ja palveluista leikataan.

Moni on tämän kevään aikana siirtänyt tai perunut lääkärissä, kuntoutuksessa tai terapiassa käyntiään koronatilanteen takia. Apua on kuitenkin haettava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja varatuille vastaanotoille on mentävä. Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt ovat myös peruneet antamiaan vastaanottoaikoja, jolloin moni potilas odottaa pääsyä esimerkiksi hoitoon, kuntoukseen ja terapioihin.

Syksyllä on todennäköisesti odotettavissa ryntäys sosiaali- ja terveyspalveluihin, kun ihmiset jälleen hakeutuvat niiden piiriin. Siksi nyt on ryhdyttävä purkamaan hoitojonoja. Koronan vuoksi väestön myös mielenterveys- ja päihdepalveluiden tarve on kasvanut, ja rahaa tulee kulumaan enemmän rahaa kuin aiemmin. Kuntien valtiolta saama 1,4 miljardin euron tuki on hyvä alku, mutta valtion lisätuki on jatkossakin tarpeen. Kaiken ikäisillä riskiryhmäläisillä ja heidän läheisillään on oltava mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan. Tämä on myös taloudellisesti järkevää.

Koronkevään aikana tehty digiloikka on syytä hyödyntää myös tulevaisuudessa. Etäosallistumismahdollisuuksia on jatkossakin järjestettävä niille, joille liikkuminen on vaikeaa.
Myös hoitoapua on voitava olla mahdollista saada etänäkin. Oppilaitosten olisikin syytä jatkaa etäopetusta riskiryhmiin kuuluville ja etäopetuksesta hyötyneille oppilaille. Myös erityistä tai tehostettua tukea tarvitsevan oppilaan on oltava mahdollista saada etäopetusta. Etäopetusta voisivat antaa ne opettajat, jotka kuuluvat riskiryhmiin. Siten pidämme huolta sekä oppilaista että riskiryhmiin kuuluvista opettajista. Yhdessä etäopetusryhmässä voisi olla oppilaita useammasta eri koulusta.

Perustuslaki kieltää syrjinnän muun muassa henkilön sairauden tai vamman perusteella. Silti liikkeellä on riskiryhmäläisiin kohdistuvaa vihapuhetta. Uudenmaan Vasemmisto tuomitsee kaiken vihapuheen ja syrjinnän. Myös riskiryhmäläiset antavat panoksensa yhteiskunnalle toimimalla esimerkiksi opettajina, sairaan- ja lähihoitajina, myyjinä ja laitoshuoltajina.

Korona ei ole täysin hävinnyt Suomesta ja vastaavien pandemioiden mahdollisuus on suuri tulevaisuudessakin. Viranomaisten ohjeita tulee edelleen noudattaa. On meistä itsestämme kiinni, tuleeko toista virusaaltoa vai ei. Uudellamaalla on oltava erityisen varovainen, sillä täällä on ollut selvästi muuta maata enemmän koronatapauksia.

Lisätietoja
Mika Mäkelä
Uudenmaan Vasemmistoliiton puheenjohtaja
Puh. 050 592 5177