Uudenmaan Vasemmistoliitto: Edustuksellinen demokratia tarvitsee riittävän valtuustokoon

Uudenmaan Vasemmistoliitto:
Edustuksellinen demokratia tarvitsee riittävän valtuustokoon
Uudenmaan Vasemmistoliitto katsoo, että valtuustojen koko on syytä pitää vähintään nykyisellään, vaikka uusi kuntalaki mahdollistaa valtuutettujen määrän laskemisen asukaslukuun suhteutetulle minimitasolle. Kuntien pitää ilmoittaa päätöksistään ennen vuoden 2016 loppua.

Valtuutetut edustavat kussakin kunnassa oman puolueensa lisäksi myös omaa asuinaluettaan. Väkirikkaissa kaupungeissa ja pinta-alaltaan suurissa kunnissa valtuutettujen määrän vähentäminen johtaisi myös alueellisen asiantuntemuksen vähenemiseen valtuustossa.

Valtuutettujen määrän vähentämistä on perusteltu sillä, että sote -uudistuksen myötä noin puolet kuntien rahankäytön päätöksenteosta siirtyy kunnasta pois. Vaikka uskoisikin soten päätyvän maaliin, ei silti ole syytä vähentää valtuutettuja.

Jatkossakin korkeimpia kuntapäättäjiä tarvitaan sosiaali- ja terveyspalvelujen toteutumisen seurantaan, mutta myös muihin kunnan ydintehtäviin kuten kaavoitukseen, sivistystoimeen ja kulttuuriin.

Uusi kuntalaki mahdollistaa taakan tasaisemman jakamisen, mikäli valtuutettujen määrä pidetään kunnissa ja kaupungeissa ennallaan.  

Uudenmaan Vasemmistoliiton mielestä myös muita demokraattisia rakenteita on sote- ja maakuntahallintouudistuksen myötä vahvistettava, ei hävitettävä.

 

Lisätietoja:

Auli Herttuainen
puheenjohtaja
040 1530 150