Uudenmaan Vasemmistoliiton terveiset hallitukselle: Työttömien rankaisemisesta aktiiviseen työllistämiseen

Uudenmaan Vasemmistoliitto
Kevätpiirikokous 22.4.2017
Vantaan kaupungintalo

Uudenmaan Vasemmistoliiton terveiset hallitukselle:
Työttömien rankaisemisesta aktiiviseen työllistämiseen

Uudenmaan Vasemmistoliiton mielestä maan hallituksen pitää keskittyä puoliväliriihessään ennen kaikkea ihmisten työllisyyden ja toimeentulon edellytysten parantamiseen. Tärkeiden talouspäätösten lykkääminen kuntavaalien yli viittaa siihen, ettei hallitus uskaltanut tuoda suunnitelmiaan kansalaisten vapaasti arvioitavaksi.

Uudenmaan Vasemmistoliiton mielestä massatyöttömyyden koettelema Suomi tarvitsee ennen muuta aktiivista työllisyyspolitiikkaa ja työllistämistoimia – ei työelämästä ulos lyötyjen ihmisten syyllistämistä ja rankaisemista.

Pääministeri Juha Sipilän hallitus on leikannut ansiosidonnaista työttömyysturvaa sadalla päivällä, määrännyt käyttöön kuukauden työnäytön ja kolmen kuukauden välein tehtävät motivaatiohaastattelut sekä heikentänyt irtisanomissuojaa. Viimeksi tällä viikolla perussuomalainen työministeri Juha Lindström antoi ymmärtää työnhakijoiden heikon motivaation olevan este työllisyyden kohentumisessa.

Uudenmaan Vasemmistoliitto muistuttaa, että työttömyys Suomessa johtuu työpaikkojen puutteesta eli työvoiman kysynnän – ei työvoiman tarjonnan – vähäisyydestä. Suomessa on laskutavasta riippuen 7 – 10 työtöntä työnhakijaa jokaista avointa työpaikkaa kohti. Virallisen tilastokeskuksen tekemän tilaston mukaan työttömyysaste on tällä hetkellä 9,4 %. Tämä virallinen työttömyys on kuitenkin vain noin puolet laajasta työttömyydestä, joka kattaa kaikki työnhakijat ja toimenpiteissä olevat noin 450 000 henkilöä.

Suomi tarvitseekin nyt aktiivisia työllistämistoimia, joihin kuuluvat muun muassa työn jakaminen, työajan lyhentäminen, työllisyystyöt ja nuorisotakuu. Myös kunnilla on oltava vastuu ihmisten työllistämisessä. Suomen kunnat maksavat vuodessa yli 400 miljoonaa euroa työmarkkinatuen ”sakkomaksuja” valtiolle, koska eivät työllistä pitkäaikaistyöttömiä. Tilanne on kestämätön.

Hallituksen pitäisikin Uudenmaan Vasemmistoliiton mielestä tuoda vielä tänä keväänä pöytään iso työllisyyspaketti – ei enempää työttömien syyttelyä omasta tilanteestaan.

Lisätietoja: Uudenmaan Vasemmistoliiton puheenjohtaja Antero Eerola, puh. 040 323 0176