Uudenmaan Vasemmistoliiton syyspiirikokous (22.11.2015) Kellokosken sairaalasta ja sotesta

Uudenmaan Vasemmistoliitto
Syyspiirikokous 22.11.2015
Jokela-talo, Tuusula

Uudenmaan Vasemmistoliitto edellyttää, että mielisairaanhoidon tulevaisuuden suunnitelmia ei lyödä lukkoon ennen kuin SOTE – päätökset yksityiskohtineen on valtakunnassa tehty

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) hallitus ylimmän virkamiesjohdon esityksestä päätti, että Kellokosken sairaala ajetaan alas vuoteen 2019 mennessä ja suurin osa psykiatrisen hoidon osastoista siirretään Helsingin Töölöön, Kivelän sairaalaan ja kaksi osastoa Hyvinkäälle.
Hallitus päätti käynnistää myös valmistelu- ja selvitystyön, joka selvittää onko osa esim. vaativasta hoidosta, oikeuspsykiatriasta tai nuorisopsykiatriassa mahdollista jättää Kellokoskelle.
Uudenmaan Vasemmistoliitto ei pidä hyvänä toimintojen supistamista eikä edes tämän päivän toimintamallien mukaisena. Jos Kellokoskelle jää vain vaikkapa viisi (5) osastoa, kustannukset nousevat kalliiksi ja kallista on myös näiden toimintojen mahdollinen yhdistäminen myöhemmin erikseen Kivelän sairaalaan. Pahimmassa tapauksessa henkilökunta ei saisi työrauhaa vielä silloinkaan.

Uudenmaan Vasemmistoliitto kiinnittää huomiota myös siihen, että Ohkolan kiinteistön 15 miljoonaa euroa maksanut peruskorjaus valmistui vasta vuosi sitten ja nyt sairaalaa ollaan lakkauttamassa. Vasemmisto pitää HUSin toimintaa poukkoilevana ja erittäin huonosti suunniteltuna.

Nyt esitetyissä visioissa Töölöön saattaa tulla mammuttimainen psykiatriakokonaisuus, johon yhdistetään päihde-, oikeus- ja nuorisopsykiatriset osastot perinteisiin laitosmaisiin tiloihin. Kuntoutuksesta ja toimintakykyä ylläpitävää toimintaa ei ole mahdollista toteuttaa näissä puitteissa.
HUS:n hallituksen jäsen, Kellokosken entinen ylilääkäri, Helsingin kaupungin valtuutettu Ilkka Taipale kuvaa rakennuksen pohjapiirrossuunnitelman muistuttavan enemmän 1800 – luvun vankilaa kuin modernia mielisairaalaa.

Kellokoskella työskentelee 430 työntekijää, joista suurin osa asuu lähiseudulla, pyörämatkan päässä, työpaikastaan. Eniten työpaikkojen siirtyminen tuntuu Tuusulan (105 työpaikkaa), Järvenpään(87 tp) , Mäntsälän (76tp) ja Hyvinkään (62tp) kunnissa asuvien arjessa. Monet ovatkin jo alkaneet katsella työtä muualta.
Mielisairaanhoito on tiimityötä ja oletettavaa on, että siirron myötä tiimit ja niiden mukana osaaminen hajaantuu ja katoaa.

Uudenmaan Vasemmistoliittotyrmää edelleenkin nyt tehdyn päätöksen ja vaatii, että selvitystyössä visioitaisiin, että lakkauttamisen sijaan Kellokoskelle perustettaisiin nykyaikainen psykiatrisen hoidon ja erilaisten mielenterveyspalveluiden kehittämis- ja osaamiskeskus.

”Yhtään laitospaikkaa ei tule lakkauttaa ennen kuin avohoidossa on valmiudet ja resurssit kunnossa kotiin pääsevien kuntoutujien tukemiseen,” sanoo piirin puheenjohtaja Armi Lindell.

Lisätietoja:
Armi Lindell
puheenjohtaja
040 7730 334

Auli Herttuainen
040 153 0150