Uudenmaan Vasemmisto on huolestunut Aalto-yliopiston irtisanomisista

 

Uudenmaan Vasemmisto on syvästi huolestunut Aalto-yliopiston irtisanomisista ja hallituksen sivistysvihamielisen politiikan seurauksista Suomen tulevaisuudelle

Uudenmaan Vasemmisto on syvästi huolissaan Juha Sipilän hallituksen sivistysvihamielisestä politiikasta. Taantumuksen kirves jättää lähtemättömän jälkensä, kun Aalto-yliopisto irtisanoo peräti 8 % työntekijöistään. Tämä on suoraa seurausta Sipilän hallituksen päätöksestä leikata yliopistojen rahoitusta lähes 700 miljoonan euron edestä vuosien 2016–2018. Aallon osuus leikkauksista on noin 140 miljoonaa euroa.

Leikkaukset suoritetaan käytännössä juustohöyläperiaatteella, eli minkäänlaisia rakenteellisia uudistuksia ei ole odotettavissa. Eikä leikkausvaraa juuri hallinnossa enää ollutkaan, koska Aalto kävi edelliset, hallintohenkilöstöön rajoittuvat YT-neuvottelunsa vasta vuonna 2014. Sen takia tällä kierroksella 55 % irtisanottavista on tutkimus- ja opetushenkilöstöä. Leikkaukset kohdistuvat siis kipeimmin yliopiston ydintoimintaan: tutkimukseen ja opetukseen.

Uudenmaan Vasemmisto on erityisesti huolissaan akateemisen henkilökunnan työttömyydestä. Yliopisto muodostaa työelämässä täysin omaleimaisen maailmansa ja edellyttää erityislaatuista osaamisprofiilia. Kallis, vuosikausia kestänyt tutkijan koulutus menee hukkaan, ja valtakunnallisten koulutusleikkausten takia tutkijan työn jatkaminen edellyttää hakeutumista ulkomaille. Tämä on vaikeaa perheellisille työntekijöille. Lisäksi muun henkilöstön irtisanominen aiheuttaa myös tavanomaisessa työttömyydessä piikin. Työttömyyden kasvu näkyy välittömästi esimerkiksi Espoon kaupungin verotulojen laskuna. Vastaavan suuruisten irtisanomisten kohdistuessa teollisuuteen, hallitus on tarjonnut irtisanotuille tukea ja apua. Yliopistojen irtisanomisaallon liennyttämiseksi Sipilän hallitus ei ole esittänyt mitään tukitoimia.

Höyläämisen välittömiä inhimillisiä seuraamuksia vakavampaa on se, millaisen kolauksen ne aiheuttavat Suomen maineelle koulutuksen edistysmaana. Jo nykyisellään Suomen yliopistolaitos on kärsinyt alhaisesta kansainvälistymisen tasosta, johtuen osaltaan tutkijoiden matalasta palkkatasosta, heikoista työehdoista, laittomasta määräaikaisuuksien ketjuttamisesta ja heikosta tutkimusrahoituksen saatavuudesta. Ennennäkemättömät leikkaukset yliopistojen rahoitukseen ovat käynnistäneet aivovuodon. Suomen parhaat tutkijat lähtevät sankoin joukoin maasta parempien työmahdollisuuksien pariin muihin länsimaihin. Tässä tilanteessa on turha toivoa maailman huippuja enää Suomeen; Sipilän hallituksen valitsemalla linjalla Suomi ei pysty enää tarjoamaan mitään syytä maailman huipuille hakeutua tänne.

Vasemmisto uskoo koulutukseen ja sivistykseen. Ei vain välineenä yritysmaailman tarpeiden tyydyttämiseen, vaan myös itseisarvona ja inhimillisesti arvokkaana pääomana. Sivistys tekee maastamme varjelemisen arvoisen, mutta Sipilän sivistysvihamielinen hallitus leikkaa lastemme tulevaisuudesta. Sipilän ministerien puheenvuorot ovat osoittaneet täydellistä tietämättömyyttä suomalaisten yliopistojen nykytilanteesta ja täyttä ymmärryksen puutetta tieteen tekemisen prosessin luonteesta. Lyhytnäköiset koulutusleikkaukset tuhoavat lapsiltamme ja lapsenlapsiltamme mahdollisuuden selviytyä digitalisoituvassa ja robotisoituvassa, entistä korkeampaa koulutusta vaativassa maailmassa. Yliopistolaitoksen rakentaminen vie vuosikymmeniä, mutta sen romuttamiseen riittää yksi hallituskausi.

Lisätietoja:
Matti Karppa
Espoo Vasemmiston puheenjohtaja
Uudenmaan Vasemmistoliiton piirihallituksen jäsen
044 0499 708

Auli Herttuainen
Uudenmaan Vasemmistoliiton puheenjohtaja
040 153 0150

Kari Hujanen
Kirkkonummen Vasemmiston puheenjohtaja
Pääluottamusmies Aalto-yliopistossa (JHL)
050 560 8380