Kannanotto 17.3.2015: Arvokas ja arvostettu vanhuus takaisin!

Uudenmaan Vasemmistoliitto kiinnittää huomiota siihen, ettei vanhuspalvelulaki ole tuonut riittäviä parannuksia ikäihmisten hoitoon. Viimeisien vuosien leikkauspolitiikka on johtanut monin paikoin vanhusten huonoon hoitoon. Hoitohenkilökuntaa pakenee alalta, koska työtä ei voi tehdä enää hyvin.

 

Uudenmaan Vasemmisto muistuttaa, että riittävä määrä koulutettua hoitohenkilökuntaa takaa parhaiten kuntoa kohottavan ja ylläpitävän hoitotavan asumisyksiköissä ja kotiavun piirissä. Ruotsissa vanhustenhoitoyksiköissä Göteborgissa ja Norlannin yliopistollisessa sairaalassa kokeillaan 6 tunnin työpäivää täydellä palkalla. Samaa voisi soveltaa myös Suomessa. Hoitoalalla on pulaa tekijöistä eikä palkan nosto aina ole ratkaisu, joten työolosuhteista on tehtävä inhimillisemmät työolosuhteisiin vaikuttamalla ja henkilökuntaa lisäämällä. Työssä jaksaminen vähentää sairauspoissaoloja ja lisää jaksamista niin työssä kuin vapaa-ajalla.

 

Vanhuksille kotiin annettavan tuen ja päivätoiminnan määrää lisäämällä voidaan ehkäistä kunnon rapistumista ennenaikaisesti. Asumisyksiköiden määrää ei saa keinotekoisten syiden varjolla vähentää ikäihmisten määrän ja avun tarpeen ollessa rajussa nousussa. Yksinäisyys ja avun puute nopeuttaa muistisairauden etenemistä, lisää masennusta, arvottomuuden tunteita ja itsemurhia. Vanhuksia ei saa vangita koteihin yksinäisyyden ja pelkojen kouriin.

 

Uudenmaan Vasemmistoliitto vaatii, että arvokas vanhuus on taattava kaikille riittävällä määrällä hoitohenkilökuntaa ja ympärivuorokautisia hoitopaikkoja. Hoitohenkilökunnan riittävyys ja työssäjaksaminen hoitolaitoksissa ja kotihoidossa on taattava inhimillisillä työolosuhteilla.

 

Lisätietoja:

Armi Lindell

Uudenmaan Vasemmistoliiton puheenjohtaja

lindell [dot] armi [at] gmail [dot] com

0407730334