Vasemmistoliiton ehdokasasettelusta Uudenmaan vaalipiirissä.

Kevään 2019 eduskuntavaaleissa on kyse isoista asioista.

Juha Sipilän oikeistohallitus on väsynyt ja vetelee jo viimeisiään. Sen linjana on ollut leikkaaminen, yhteisen omaisuuden yksityistäminen, työllään elävien ihmisten turvan heikentäminen, työttömien kurittaminen ja raju vastakkainasettelu ammattiyhdistysliikkeen kanssa.

Seuraavien eduskuntavaalien keskeinen asia on tämän suunnan muuttaminen. Hyvinvointivaltio ja toisista ihmisistä välittäminen pitää saada jälleen politiikan keskiöön. Koulutusleikkaukset ja tuhoisa sote-palveluiden yksityistäminen pitää perua. Tarvitaan työtä, toimeentuloa ja sosiaalista turvaa. Tarvitaan ilmastonmuutoksen vastaista toimintaa ja rauhan rakentamista varustautumisen sijaan.

Nämä ovat asioita, joiden takia Vasemmistoliitto on liikkeellä ensi kevään eduskuntavaaleissa. Vain Vasemmistoliiton selvä voitto mahdollistaa politiikan suunnan muuttamisen. Mielipidemittaukset ovat näyttäneet meille selvästi nousevaa kannatusta, mutta vaalivoittoa ei kukaan meille kanna eteen. Se vaatii onnistunutta ehdokasasettelua ja kovaa vaalityötä, myös Uudellamaalla.

Vasemmistoliitolla on Uudellamaalla hyvä lähtötilanne. Kiinnostus ehdokkuutta kohtaan on suurempaa nyt kuin monissa aiemmissa vaaleissa. Takana on sellaisiakin vaaleja, joissa ehdokkaiden etsiminen on ollut työn takana aivan loppumetreille asti. Nyt ollaan tilanteessa, jossa ehdokkaita on tarjolla enemmän kuin listalla on paikkoja.


EHDOKKAIDEN NIMEÄMINEN, ASETTAMINEN JA JÄSENÄÄNESTYS

Piirin ja puolueen sääntöjen mukaan osastoilla on oikeus ehdottaa ehdokkaita eduskuntavaaliehdokkaiksi. Sama oikeus on valitsijayhdistyksellä, jonka voivat muodostaa vähintään kymmenen piirin alueella olevaa puolueen jäsentä. 

Päätösvalta ehdokasasettelusta on kuitenkin piirijärjestöllä. Piirihallituksen tehtävä on määrätä päivämäärä, johon mennessä osastojen ja valitsijayhdistysten on nimettävä ehdokkaat, jos he mielivät mukaan jäsenäänestykseen. Päätös oli, että päivämäärä on 14.9.

Jos ehdokasehdokkaita tulee päivämäärään mennessä enemmän kuin on ehdokaspaikkoja (tulevissa vaaleissa 36), jouduttaisiin järjestämään jäsenäänestys. Jos ehdokkaita on tarjolla vähemmän, siirtyy Vasemmistoliiton sääntöjen 29. kohdan mukaan oikeus asettaa ehdokkaita piirijärjestölle. Takarajaan mennessä allekirjoitettuja ehdokaslomakkeita oli piiritoimistolla 23. Ehdokaslomakkeen täyttäminen on edellytys sille, että voi olla ehdolla ehdokkaaksi.

Jäsenäänestyksen takarajaksi asetettu päivämäärä ei siis ole takaraja ehdokkaiden nimeämiselle. Se on ainoastaan päivä, jolloin tarkistetaan, tuleeko jäsenäänestystä vai ei. Ehdokkaita voi ja kannattaa nimetä vielä tämän jälkeenkin.


EHDOKKAIDEN ASETTAMINEN PIIRIHALLITUKSESSA


Sääntöjen mukaan piirijärjestö siis asettaa ehdokkaat. Lähtökohtaisesti tätä oikeutta käyttää piirikokous, joka voi siirtää nimeämisoikeuden piirihallitukselle. Näin tehtiin Mäntsälän kevätpiirikokouksessa 2018, koska piirikokouksia pidetään vain kaksi kertaa vuodessa ja ehdokkaita pitää voida nimetä tätä nopeammassa tahdissa.

Piirihallitus hyväksyi elokuun kokouksessaan eduskuntavaalisuunnitelman. Siinä pyydetään puolueosastoja ja valitsijayhdistyksiä toimittamaan nimeämiensä eduskuntavaaliehdokkaiden lomakkeet piirijärjestölle viimeistään 14.9.2018. Vaalisuunnitelma on lähetetty osastojen puheenjohtajille.

Piirihallituksen alaisuudessa toimii työvaliokunta ja vaalityöryhmä, jonka jäseniä ovat piirin puheenjohtajaAntero Eerola, varapuheenjohtajat Mika Mäkelä ja Ari Alapartanen, piirihallituksen ja työvaliokunnan jäsen Eeva-Maria Grekula, uusmaalainen puoluehallituksen jäsen Minttu Sillanpää ja uusmaalainen puoluevaltuuston puheenjohtaja Pia Lohikoski. Sihteeri on toiminnanjohtaja Juuso Aromaa.

Vaalityöryhmän tehtävä on tehdä piirihallitukselle esityksiä vaaleista muun muassa ehdokasasettelusta ja piirin vaaliohjelmasta. Vaalityöryhmän työtä ohjaa muun muassa piirihallituksen kesäkuun kokouksessa hyväksymä ehdokashankintasuunnitelma, jossa linjataan seuraavat huomioon otettavat seikat monipuolisen ehdokaslistan koostamiseksi:

* Ehdokkaiden aiempi vaalimenestys

* Alueellinen ja valtakunnallinen tunnettavuus

* Kampanjointivalmiudet

* Sukupuolten tasa-arvo

* Alueellinen tasapaino

* Kieli ja taustat

* Ehdokkaiden ammatti ja koulutustausta

Puoluejohdolta on myös saatu ohjeet, joiden mukaan muutama paikka on hyvä jättää auki täytettäväksi mahdollisilla yllätysnimillä. Joskus hyvällä ehdokkaalla on esimerkiksi työsyiden takia mahdollista sitoutua ehdokkuuteen vasta huomattavasti lähempänä vaaleja. 

Tässä vaiheessa on vahvistettu 32 ehdokasta. Piirijärjestöllä on myös mahdollisuus asettaa ehdokkaita suoraan, ei vain osastojen nimeämistä ehdokasehdokkaista. Yleensä taustalla on kuitenkin paikallisosaston tai valitsijayhdistyksen esitys.

YHDESSÄ ETEENPÄIN


Piirihallitus vahvistaa loput ehdokkaansa viimeistään alkuvuonna 2019. Myös puoluejohdon ystävällisellä avustuksella käynnissä on vielä kovien valtakunnallisesti tunnettujen nimien etsintä. Lopullinen vastuu ehdokasasettelusta on kuitenkin vaalilain ja puolueen sääntöjen mukaan vaalipiireissä toimivilla piirijärjestöillä.

Kaikilla meillä on yhteinen päämäärä. Tarkoitus on saada kokoon hyvä ehdokaslista, jolla voitetaan eduskuntavaalit. Tavoite on 14.4.2019 juhlia Vasemmistoliiton vaalivoittoa ja kolmea kansanedustajan paikkaa Uudellamaalla.

Vain Vasemmistoliiton vahvan kannatuksen avulla voimme kääntää Suomen suunnan ja korjata Sipilän oikeistohallituksen taakseen jättämät rauniot.

Mikäli teillä tulee mieleen eduskuntavaaleihin, ehdokasasetteluun tai muihin piirin asioihin liittyviä kysymyksiä, kommentteja ja palautetta, meihin voi aina olla yhteydessä.

Toverillisin terveisin,

Antero Eerola 
Uudenmaan Vasemmistoliiton puheenjohtaja
puh. 040 323 0176

Juuso Aromaa                                                  
Uudenmaan Vasemmistoliiton toiminnanjohtaja
puh. 040 701 5512