Uudenmaan Vasemmistoliitto: VR:n liikenneratkaisut heikentävät Länsi-Uudenmaan kehitystä

Uudenmaan Vasemmistoliitto:
VR:n liikenneratkaisut heikentävät Länsi-Uudenmaan kehitystä

Uudenmaan Vasemmistoliitto vaatii, että raideliikennettä koskevat ratkaisut tehdään yhteiskunta- ja ympäristöpoliittisin perustein eikä vain markkinaideologian ehdoilla. Länsi-Uudellamaalla tämä tarkoittaa, että VR palauttaa lähiliikenteen Karjaalle ja parantaa kaukojunayhteyksiä Helsinki – Turku välillä.

Tähän saakka VR:n päinvastaiset päätökset ovat heikentäneet merkittävästi koko läntisen Uudenmaan houkuttelevuutta asuinpaikkana. Monet ihmiset ovat asettuneet asumaan seudulle luottaen siihen, että työpaikkaliikenne pääkaupunkiseudulle on turvattu.  Myös opiskelijoille on koitunut suuria ongelmia kulkuyhteyksien huonontamisen vuoksi. Lisäksi alueen sisäinen liikenne on kärsinyt.

VR ei ole tehnyt minkäänlaista ympäristövaikutuksien arviointia raideliikenteen heikentämisestä. Suuri joukko ihmisiä on joutunut siirtymään oman auton käyttämiseen turvatakseen työssä käymisen pääkaupunkiseudulla.

Väestöennusteiden mukaan Hangon ja Raaseporin työssäkäyvän väestön osuus on tulevina vuosina vähenemässä. Aluetta on siis uhkaamassa vähittäinen näivettyminen ja taloudellisen kantokyvyn heikentyminen. VR:n ratkaisut vaikuttavat siis kielteisesti koko alueen tulevaisuuteen.
Lisätietoja:

Auli Herttuainen
puheenjohtaja
040 1530 150