Uudenmaan Vasemmistoliitto vaatii eläkeputken säilyttämistä

Uudenmaan Vasemmistoliitto vaatii, että työttömyysturvan lisäpäiviä eli niin sanottua eläkeputkea ei poisteta, vaan on löydettävä parempia keinoja työurien jatkamiseksi.

Työntekijät, jotka ovat tehneet pitkän työuran ja joutuvat irtisanotuksi viimeisinä työvuosinaan eivät ansaitse tämänkaltaista leikkuria ansioihinsa. Työllistymisen mahdollisuudet ovat ikääntyneillä työntekijöillä heikommat. Ennen kuin työttömyysturvan lisäpäiviin voidaan edes harkita koskettavan, on pystyttävä parantamaan heidän asemaansa työmarkkinoilla.

Keinot, joilla ikääntyneiden työllisyysaste nostetaan nykyistä korkeammaksi, on mietittävä tarkkaan. Tähän vaaditaan yrityksiltä yhteiskuntavastuuta sekä tarvittaessa yritysten että yhteiskunnan järjestämää koulutusta.

Koulutuksella ja elinikäisen oppimisen tukemisella on mahdollista saavuttaa kaikkia osapuolia hyödyttäviä ratkaisuja. Koulutus on tärkein keino työllisyysasteen nostamiseksi. Suomella sivistysyhteiskuntana on mahdollisuus olla edelläkävijä koulutuksen ja osaamisen saralla ja näin turvata ihmisarvoinen elämä ja yhteiskunnan kokonaisetu.

Uudenmaan Vasemmistoliitto vaatii maan hallitusta ja työmarkkinajärjestöjä säilyttämään eläkeputken vähintään ennallaan. Työttömyysturvan lisäpäivien poistaminen olisi epäreilua pitkän työuran tehneitä kohtaan. Nyt on aika kannustaa yrityksiä työllistämään ja ihmisiä työllistymään tukemalla, ei keppiä heiluttamalla.

Ihmisarvoinen työelämä kaikille, ei harvoille!

Lisätiedot: Uudenmaan Vasemmistoliiton puheenjohtaja Mika Mäkelä, p. 050 592 5177, mika760(at)hotmail.com