Uudenmaan Vasemmistoliitto: Sote-uudistus ei kohtele maakuntia tasapuolisesti

Uudenmaan Vasemmistoliitto:
Sote-uudistus ei kohtele maakuntia tasapuolisesti

Uudenmaan Vasemmistoliiton mielestä Juha Sipilän (kesk.) hallituksen sote- ja maakuntauudistus ei ota riittävästi huomioon maakuntien erilaisuutta. Alueiden tarpeet poikkeavat toisistaan jo väestöpohjan takia.

Suurimmassa maakunnassa Uudellamaalla on 1,6 miljoonaa asukasta, kun pienemmissä eli Keski-Pohjanmaalla asukkaita on vain alle 80 000.

Samalla kustannusten jako sote- ja alueuudistuksessa on vähintäänkin kyseenalainen. Tämän vuoden lukujen perusteella tehdyt koelaskelmat kertovat, että uusmaalaiset ovat uudistuksen suurimpia maksajia. Maakunta olisi menettämässä lähes 150 miljoonaa euroa, mikä tekee 93 euroa henkeä kohden.
Suuria menettäjiä ovat myös Lappi (- 101 euroa / asukas), Pohjanmaa (- 166 euroa / asukas) ja Etelä-Savo (-90 euroa / asukas).

Eniten henkeä kohti lisää saavat Pohjois-Pohjanmaa (202 euroa / asukas), Pohjois-Karjala (179 euroa / asukas), Keski-Suomi (142 euroa / asukas) ja Päijät-Häme (75 euroa / asukas). Näistä maakunnista kolme sijaitsee hallituksen pää-, kunta- ja peruspalveluministerin vaalipiireissä. Onko tämä vain sattumaa?

Lisäksi edustuksellinen demokratia ei maakuntauudistuksessa kohtele kansalaisia samalla tavalla eri puolilla maata. Maakuntavaltuustojen kooksi on määritelty 59 – 99 valtuutettua. Se tarkoittaa, että maakunnista pienimmässä (Keski-Pohjanmaa) on yksi valtuutettu 1170 kansalaista kohden, kun suurimassa maakunnassa (Uusimaa) on 16 200 kansalaista edustajaa kohden.

Sinällään maakuntien suorat vaalit ovat Uudenmaan Vasemmistoliiton mielestä hyvä asia.

Niiden päätösvalta saattaa kuitenkin jäädä rajatuksi. Maakunnat eivät saa verotusoikeutta, minkä lisäksi valtion ohjaus jää edelleen vahvaksi. Maan hallitus vahvistaa vaalikausittain maakuntien strategiset tavoitteet, se päättää palvelurakenteen kehittämisestä ja laajemmista investoinneista (jotka ylittävät 30 miljoonaa euroa).

Uudenmaan Vasemmistoliitto katsoo, että Suomessa tarvitaan palveluiden tasa-arvoa ja yhdenvertaista saavutettavuutta lisäävä sote-uudistus. Sen pitää kuitenkin kohdella alueita tasapuolisesti ja turvata demokraattinen päätöksenteko.

Lisätietoja:
Antero Eerola
Uudenmaan Vasemmistoliitto ry
varapuheenjohtaja
040 323 0176