Uudenmaan Vasemmistoliiton kevätpiirikokous: Koronan vaikutuksia ei paikata leikkauksilla tai yksityistämisellä

Yhteiskunnan kaikkia osa-alueita koetellut koronapandemia on herättänyt monissa kunnissa valitettavan halun tasapainottaa kunnan taloutta leikkauksilla. Uudenmaan Vasemmistoliitto muistuttaa, että saksien teroittamisen sijaan tulisi kiinnittää huomio kauemmas tulevaisuuteen ja estää pysyvämpien vahinkojen syntymistä satsaamalla edelleen kuntalaisten hyvinvointiin.

”Talousviisaus ja tehostaminen eivät tarkoita sitä, että hyvinvointivaltion peruspilareista tulisi tinkiä. Ennaltaehkäisy on lähes poikkeuksetta edullisempaa kuin tilanteiden korjaaminen jälkikäteen”, Uudenmaan Vasemmistoliiton puheenjohtaja Mika Mäkelä muistuttaa.

Viime vuosina monet kunnat ovat ulkoistaneet toimintojaan voimakkaasti. Ulkoistamisen tai yhtiöittämisen oletetut säästöt eivät useinkaan realisoidu suunnitellulla tavalla, ja kustannukset voivat jopa kasvaa. Vastuullinen kunta luottaakin omaan tehokkaaseen palvelutuotantoonsa, eikä edistä yhtiöittämis- ja ulkoistamiskehitystä.

”Tehoa kunnan talouteen voidaan hankkia myös ottamalla työtä takaisin kunnan tekemäksi työksi yksityistämisen ja ulkoistamisen sijaan sekä varmistamalla, että kuntalaisten palvelut ovat saatavilla mahdollisimman keskitetysti, ei siis tehdä päällekkäistä tai pahimmassa tapauksessa ristiriitaista työtä”, Mäkelä korostaa.

Uudellamaalla esimerkiksi Keravalla on havaittu, että monissa muun muassa kuntatekniikan tehtävissä kunnan omana työnä tehty työ on kokonaistaloudellisesti edullisempaa kuin ulkoistettu työ, jossa yksityisen toimijan pitäisi sekä saada tehtävät hoidettua laadukkaasti että kerättyä myös yritykselle voittoa.

On viisautta heittää sivuun vanhentuneet ideologiset yksityistämisajatukset. On hienoa, että esimerkiksi Keravalla harkitaan tänä keväänä osan aiemmin ulkoistetuista tehtävistä palauttamista takaisin kunnan omaksi työksi. Uudenmaan Vasemmistoliitto kannustaa myös muita kuntia palauttamaan ulkoistettuja töitä kunnan omaksi työksi.

Kannanotto on hyväksytty Uudenmaan Vasemmistoliiton kevätpiirikokouksessa, joka järjestettiin 27.2.2021 Keravalta käsin ja johon osallistui etäyhteyksillä 55 piirijärjestön jäsenjärjestöjen valtuuttamaa äänivaltaista kokousedustajaa eri puolilta Uuttamaata.

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, opetusministeri Jussi Saramo alusti keskustelua poliittisesta tilanteesta. Kokouksessa esillä olivat erityisesti kuntavaalit ja ehdokashankinnan kova loppukiri, joka on käynnissä kaikissa kunnissa. Kokouksessa käsiteltiin myös sääntömääräiset asiat, kuten hyväksyttiin Uudenmaan Vasemmistoliiton toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020.

Lisätiedot: Uudenmaan Vasemmistoliiton puheenjohtaja Mika Mäkelä, p. 050 592 5177, mika760 [at] hotmail [dot] com