Uudenmaan vasemmistoliiton kevätkokous: Mäntsälän koulutiet turvallisiksi

Uudenmaan Vasemmistoliitto ry. piti kevätkokouksensa mäntsälän kuntatalolla lauantaina 17.3.2018. Piirijärjestö otti kokouksessaan seuraavanlaisen kannan koskien Mäntsälän tilannetta:

Linjatie on tärkeä väylä Mäntsälän, Järvenpään ja Tuusulan rajalla. Uudenmaan Vasemmisto on huolissaan sen kunnosta. Lisääntyvä raskas liikenne ja mureneva tie aiheuttavat vaaratilanteita. Uudenmaan vasemmisto katsoo, että Mäntäsälän kunnan on otettava aktiivinen rooli ELY:n kanssa tehtävässä yhteistyössä. Linjatie on peruskorjattava pikaisesti ja sen yhteyteen on rakennettava kevyen liikenteen väylä.

Uudenmaan Vasemmisto on huolissaan suunnitelmista lakkauttaa linja-autoliikenne Ohkolan ja Kellokosken välillä. Ohkolan kylän lapset käyvät koulua Kellokoskella ja heidän turvallinen koulutiensä edellyttää toimivaa julkista liikennettä.

Mäntsälä tarvitsee yleiskaavan

Mäntsälä on maapinta-alaltaan suuri ja monien taajamien ja kylien muodostama kokonaisuus. Tästä johtuen Mäntsälä tarvitsee strategisen yleiskaavan. Yleiskaava on välttämätön, jotta kuntaa voidaan kehittää tasapainoisesti kaikkia kunnan osia tukevalla tavalla. Tällä hetkellä osayleiskaava ohjaa maankäyttöä ja rakentamista vain viidesosassa kuntaa.

Mäntsälää koskevan yleiskaavan laatiminen on tärkeä osa maakuntauudistuksen valmistelua, osa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kaavahierarkiaan suunniteltuja muutoksia ja Uusimaa 2050 -maakuntakaavaa, jossa Mäntsälän paikka osana Uudenmaan maakuntaa täsmennetään.

Lisätietoja
Antero Eerola, puheenjohtaja

Uudenmaan Vasemmistoliitto ry.

040 323 01776

 

Piirijärjestö muisti kokouksessaan myös sadan vuoden takaisia sisällissodan traagisia tapahtumia ja antoi seuraavan julkilausuman:

Uudenmaan Vasemmiston kevätkokous Mäntsälässä tukee vuoden 1918 sisällissotatapahtumien totuuksien selvittämistä.

 Juuri julkistetussa Hennalan naissurmat 1918 -tutkimuksessa (Marjo Liukkonen) tuodaan julki yli 220 tutkimatta teloitettua, punakaartilaiseksi leimattua naista. Heistä lähes neljännes on Mäntsälän kaartilaisia: Nuorimpana vasta 14-vuotias Kaukaksen kaartin työläisnainen Naima Lemmitty Kari.

Kevätkokous arvostaa totuuden esiin saamista vuoden 1918 tapahtumista, jota historiallista tavoitetta tukevat mm. Hennalassa (9.-10.5.) ja Tammisaaressa (9.6.) lähikuukausina pidettävät, laajapohjaisesti järjestettävät muistotilaisuudet.

Lisätietoja
Antero Eerola, puheenjohtaja

Uudenmaan Vasemmistoliitto ry.

040 323 01776