Uudenmaan Vasemmisto vaatii vammaisneuvostojen ja vammaisjärjestöjen kuulemista

Uudenmaan Vasemmistoliitto ry                                     Kannanotto
Syyspiirikokous 11.11.2018 Kerava

Uudenmaan Vasemmisto vaatii vammaisneuvostojen ja vammaisjärjestöjen kuulemista kuljetuspalveluiden kilpailuttamisessa

 

Uudellamaalla on suunniteltu vammaisten henkilöiden kuljetuspalveluiden kilpailuttamista sekä vammaisia henkilöitä kuulematta että kunnallisen itsehallinnon näkökulmasta kyseenalaisesti. Uudenmaan Vasemmisto ei voi hyväksyä tällaista menettelytapaa, vaan pitää sitä perusoikeuksien vastaisena.

Vammaisten kuljetuspalveluja on valmisteltava yhteistyössä vammaisten henkilöiden, vammaisia henkilöitä edustavien järjestöjen ja kuntien vammaisneuvostojen kanssa. Tätä edellyttää myös YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus, jonka Suomi on ratifioinut.

Suunnitteilla olevaa kilpailutusta on valmisteltu viranomaistyönä ja sitä aiotaan soveltaa koko Uudenmaan alueella ilman, että kunnat ovat siitä oman itsehallintonsa puitteissa päättäneet. Vammaisia henkilöitä ei ole aidosti kuultu, erityisesti kuljetuspalvelun järjestämistapaa koskien.

Kokemukset Helsingissä ovat osoittaneet, että kyseinen järjestämistapa ei toimi suunnitellulla tavalla. Palveluketjussa on suuria ongelmia. Odotusajat ja matka-ajat voivat olla kohtuuttoman pitkiä, kalusto ja kuljettajat epäsopivia. Espoo on juuri päättänyt vetäytyä järjestämistavasta aiempiin kokemuksiin vedoten.

Uudenmaan Vasemmisto yhtyy 27:n valtakunnallisen, alueellisen ja paikkakuntakohtaisen vammais- ja potilasjärjestön yhteisessä kannanotossaan ilmaisemaan huoleen. Edellytämme kilpailuttamisen valmistelussa aitoa kuulemista ja yhteistyötä.

Uudenmaan Vasemmisto haluaa lisäksi antaa tukensa Ei myytävänä! -kansalaisaloitteelle lakiehdotukseksi, missä vaaditaan vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettamista sillä perusteella, että kilpailuttaminen on vastoin YK:n yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista.                     

 Lisätietoja

  1. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus

http://www.ykliitto.fi/sites/ykliitto.fi/files/vammaisten_oikeudet_2016_net.pdf

  1. Kansalaisaloite vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettamisesta

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2538

III. 29.9. julkaistun vammaisjärjestöjen kannanoton allekirjoittajatahot:

http://www.kvtuki57.fi/ajankohtaista/872-kannanotto-koskien-vammaisten-henkiloeiden-kuljetuspalvelujen-kilpailutusta-uudellamaalla