Uudenmaan Vasemmisto haluaa lisää kohtuuhintaista asumista ja toimivaa joukkoliikennettä.

Uudenmaan Vasemmistoliitto ry                       Kannanotto
Syyspiirikokous 11.11.2017, Kerava

Vasemmisto haluaa lisää kohtuuhintaista asumista ja toimivaa joukkoliikennettä

 

Asuntojen hinnat, niin omistus- kuin vuokra-asumisen, ovat karanneet käsistä, ja näin ollen asumisesta joutuu joillain paikkakunnilla maksamaan jopa 60 % tuloistaan. Tärkeintä ongelman korjaamiseksi on riittävä asuntorakentaminen.

Markkinaohjattu asuntopolitiikka ja liian vähäinen sosiaalinen vuokra-asuntotuotanto ovat viime vuosina kasvattaneet asumiskustannukset kohtuuttomiksi suhteessa kotitalouksien tuloihin. Etenkin vuokrien jatkuva nousu tuloja enemmän on aiheuttanut monelle pienituloiselle huomattavia toimeentulovaikeuksia.

Vastuu asunto-oloista on kunnilla, joiden pitää osoittaa asunto niille, jotka eivät omin voimin pysty hankkimaan asuntoa. Päävastuu kohtuuhintaisesta vuokra-asuntorakennuttamisesta kuuluu kuntien vuokrataloyhtiöille.

Uudenmaan Vasemmistoliitto vaatii kuntia luovuttamaan nykyistä enemmän tontteja kohtuuhintaiseen, kunnalliseen vuokra-asuntorakentamiseen. Se on konkreettisin tapa laskea asumisen hintaa pääkaupunkiseudulla.

Myös liikenneratkaisut tulee suunnitella niin, että uudet kaupunginosat ja työpaikkaliikenne pystyvät nojaamaan mahdollisimman vahvasti joukkoliikenteeseen. Esimerkiksi Keski-Uudellamaalla pitää pystyä vähentämään henkilöautoliikennettä kehittämällä rohkeita uusia ratkaisuja joukkoliikenteessä. Pää- ja kehärataan linkitetyillä kevytraitiovaunuilla tai sähköbusseilla mahdollistetaan kestävä ja kasvava kaupungistuminen. Kannatamme myös Itä-Vantaan uusia pikaraitiovaunulinjaan nojaavia liikenneratkaisuja.

Samalla, kun joukkoliikennettä kehitetään, on tärkeää muokata sen kustannuksia oikeudenmukaisempaan suuntaan. Matkalippujen hintoja on laskettava ja lippuvalikoimaa tarkasteltava kokonaisuutena. Emme pidä kohtuullisena sitä, että vaikkapa Keravalla ja Tuusulassa maksetaan niin Länsimetron kuin Kehäradankin investointeja erittäin korkeina lippujen hintoina. On tärkeää, että joukkoliikennettä kehitetään ja laajennetaan, mutta investointien ei pidä heijastua suoraan matkalippujen hintoihin.