Terveiset puoluevaltuuston syyskokouksesta

Mikä on Vasemmistoliiton puoluevaltuusto?

Puoluevaltuusto on puolueen ylin päättävä elin puoluekokousten välillä; vähän kuin puolueen eduskunta. Kaikilla eduskuntapuolueilla on puoluevaltuusto ja puoluehallitus. Puoluevaltuustossa tehdään kaikki puolueen tärkeimmät päätökset ja puoluehallitus panee toimeen puoluevaltuuston tekemät päätökset. Puoluevaltuusto- ja hallitus tekevät yhteistyötä.

Puoluevaltuusto valitaan puoluekokouksessa ja se toimii niiden välisen ajan. Puoluekokous järjestetään vasemmistoliitossa kolmen vuoden välein. Nykyinen vasemmistoliiton puoluevaltuusto aloitti työnsä joulukuussa 2019.

Vasemmistoliiton puoluevaltuustoon kuuluu 55 jäsentä eri puolilta Suomea. Piirien edustajia on yhteensä 50 edustajaa sekä heille varajäsenet. Lisäksi puoluekokous valitsee 5 yleisedustajaa puoluevaltuustoon sekä varajäsenet heille. Piirien piirikokouksessaan valitsemat ehdokkaat valtuutetuiksi nimetään virallisesti puoluekokouksessa. Se kuinka monta edustajaa piirillä on, riippuu piirin jäsenmäärästä. Mitä enemmän jäseniä piirissä on, sitä enemmän edustajia piiri saa puoluevaltuustoon.

Puoluevaltuusto pitää joka vuosi sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset, Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden toimintaa ja syyskokouksessa hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lisäksi sekä kevät- että syyskokouksessa laaditaan mahdollisesti kannanottoja ja keskustellaan ajankohtaisista asioista. Valtuusto toimii myös kokousten välisenä aikana. Valtuusto pitää tarvittaessa ylimääräisen kokouksen. Mm. ministerien valinta on tehty puoluevaltuuston ja eduskuntaryhmän yhteiskokouksessa.

Jos sinulla on kehittämisehdotuksia, voit ottaa johonkin oman piirisi puoluevaltuutetuista yhteyttä, tai voit tehdä puolueen toiminnasta aloitteen puoluehallitukselle. Voit esimerkiksi ehdottaa aihetta puolueen kannanotoksi. Seuraavan kerran puoluevaltuusto kokoontuu kevätkokoukseen maaliskuussa 2021.

Puolueen verkkosivuilla on seuraava teksti puoluevaltuustosta. ”Puoluekokousten välillä päätösvalta on puoluevaltuustolla, joka arvioi poliittista linjaa ja strategiaa. Se kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, tekee aloitteita ja ehdotuksia ja välittää tietoa alueilleen ja puoluehallitukselle.”

Uudenmaan edustajat puoluevaltuustossa

Uudenmaan piirillä on viisi valtuutettua. Uudenmaan puoluevaltuuston jäsenet ovat (piirikokouksen antamien äänten mukaisessa järjestyksessä): Chau Ngyuen (Vantaa), Elina Nykyri (Vantaa), Antero Eerola (Vantaa), Heini Liimatainen (Järvenpää) ja Said Moradi (Espoo). Puoluevaltuuston varajäsenet ovat: Pirkko Kotila (Vantaa), Mika Mäkelä (Kerava), Riika Raunisalo (Hyvinkää) ja Ville Karinen (Vantaa). Yleisjäsenistä Uuttamaata edustaa toiseksi varajäseneksi valittu Tuomas Suihkonen (Vantaa).

Puoluevaltuuston puheenjohtajana toimii Miikka Kortelainen (Kajaani, Kainuun piiri), 1. varapuheenjohtajana Mira-Veera Auer (Helsinkii) ja 2. varapuheenjohtajana Hanna Rokkanen (yleisjäsen, Hämeenlinna).

Puoluevaltuuston syyskokous 21-22.11.20

Puoluevaltuusto kokoontui 21–22.11. virtuaalisesti syyskokoukseen. Uudenmaan Vasemmistoliiton edustajia kokouksessa olivat Antero Eerola, Heini Liimatainen, Said Moradi, Mika Mäkelä ja Elina Nykyri.

Kokouksessa käsiteltiin Vasemmistoliiton ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä käytiin poliittista keskustelua ajankohtaisista aiheista. Kokous hyväksyi kaksi kannanottoa. Ne koskivat asuntotakuuta ja ikääntyneiden työntekijöiden työmarkkina-asemaa. Näistä kumpikin kannanotto oli uusimaalaisten edustajien esitysten pohjalta laadittuja.

Kokouksessa käyttivät valtuutetut Antero Eerola, Elina Nykyri ja Mika Mäkelä puheenvuorot. Antero Eerola ja Mika Mäkelä puhuivat iäkkäiden työntekijöiden asemasta ja Elina Nykyri keskittyi kuntien päätöksiin ja niiden vaikutukseen vammaisiin ihmisiin. Hän haluaa rohkaista vähemmistöihin kuuluvia ihmisiä lähtemään ehdolle kuntavaaleissa. Antero Eerolan puhe on luettavissa kokonaisuudessa täältä, Mika Mäkelän puhe täältä ja Elina Nykyrin puhe täältä.

Puoluevaltuusto kävi vilkasta keskustelua. Valiokuntiin kuulumattomat valtuutetut työskentelivät pienissä ryhmissä, sillä aikaa kun valiokunnat työskentelivät. Yksi ryhmä keskittyi puoluevaltuuston työskentelyn kehittämiseen ja toinen vasemmiston ja ay-liikkeen välisen yhteistyön parantamiseen.

Puoluevaltuusto vaatii asumistakuuta lakiin

Vasemmistoliiton mielestä jokaisella Suomessa on oikeus omaan kotiin. Oikeus omaan kotiin kuuluu kaikille.

Uudenmaan edustaja Elina Nykyrin laatikin kokoukselle esityksen kannanotoksi asunnottomuutta koskien. Tämän luonnoksen pohjalta puoluevaltuusto teki kannanoton, jossa vaaditaan lakisääteistä asumis-/asuntotakuuta ja ns. välivuokrausmallin käyttöönottoa kunnissa.

Asumistakuu takaisi jokaiselle asunnottomalle kohtuullisessa ajassa oikeuden asuntoon. Lisäksi puoluevaltuusto esittää, että kunnat ottavat käyttöön tarvittaessa ns. välivuokrausmallin, jolla taataan asunto myös niille kuntalaisiille, joilla on vaikeuksia saada asuntoa vapailta markkinoilta, esimerkiksi vähemmistöön kuulumisen tai päihde-/mielenterveysongelman vuoksi.

Kannanotossaan puoluevaltuusto vaatii myös, että julkisten vuokrayhtiöiden asunnoista osa on varattava asunnottomille, luottotietonsa menettäneille tai muilla tavoin haastavassa asemassa oleville ihmisille, koska heillä on kiireellisin tarve asunnolle.

Jotta pääsemme asunnottomuudesta eroon, on valtion ja kuntien myös tehostettava asunnottomuustyötä, lisättävä tuntuvasti julkista vuokra-asuntorakentamista sekä parannettava sosiaali-, päihde- ja mielenterveyspalveluiden saatavuutta. Asunnottomilla ja asunnottomuusuhan alla olevilla tulee aina olla oikeus laaja-alaiseen henkilökohtaiseen tukeen ja neuvontaan asuinpaikkakuntaan katsomatta. Oikeus omaan kotiin kuuluu kaikille! Lue lisää osoitteesta https://vasemmisto.fi/vasemmistoliitto-vaatii-lakisaateista-asumistakuuta/.

Kannanotto iäkkäiden työntekijöiden asemaa koskien

Uudenmaan puoluevaltuutettu Antero Eerola laati puoluevaltuuston kokoukselle esityksen kannanotoksi iäkkäiden työntekijöiden asemaan liittyen. Kannanotto perustui Uudenmaan Vasemmistoliiton 12.10. tekemään kannanottoon ns. eläkeputken säilyttämisestä. Muut Uudenmaan valtuutetut kannattivat asiaa. Eerolan laatiman luonnoksen pohjalta hyväksyi puoluevaltuusto asiaan liittyvän kannanoton. Tuota kannanottoa ei ole kuitenkaan vielä julkaistu. Puolueen puheenjohtaja Li Anderssonin valtuuston kokouksessa pitämä puheenvuoro samasta aiheesta on kuitenkin luettavissa osoitteessa https://vasemmisto.fi/li-andersson-irtisanomisrahalla-voidaan-korjata-yli-55-vuotiaiden-huonoa-tyomarkkina-asemaa/.

Lähteet ja muuta lisätietoa:

 • Puoluevaltuuston kokoonpano: https://vasemmisto.fi/ihmiset/puoluevaltuusto/
 • Kansan Uutisten juttu puoluevaltuuston kokouksesta 21-22.11.20: https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4374253-vasemmistoliiton-miikka-kortelainen-vasemmistoliitto-sanoo-ei-kuntapalvelujen-leikkauksille-ja-heikentamiselle
 • Li Andersonin linjapuhe: https://www.facebook.com/vasemmisto/videos/135764914605076
 • Valtuuston puheenjohtaja Miikka Kortelaisen puhe: https://vasemmisto.fi/puoluevaltuuston-puheenjohtaja-kortelainen-koronakriisi-teki-nakyvaksi-yhteiskuntamme-suurimman-vahvuuden/
 • Antero Eerolan puhe puoluevaltuustossa https://blogit.kansanuutiset.fi/merkintoja-suomesta-ja-maailmasta/ikaantyvia-tyontekijoita-on-puolustettava-eun-vallankeskitys-on-ongelma/
 • Elina Nykyrin puhe puoluevaltuustossa: https://www.facebook.com/nykyrielina/posts/1069678316808714
 • Mika Mäkelän puhe puoluevaltuustossa: https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/mika-makela/puheeni-vasemmistoliiton-puoluevaltuustossa-21-11-2020/
 • Puoluevaltuuston asunnottomuuskannanoton esittely Vasemmistoliiton FB-sivuilla: https://www.facebook.com/vasemmisto/photos/a.181580150171/10158458947730172/
 • Puoluevaltuuston asunnottomuutta koskeva kannanotto kokonaisuudessaan: https://vasemmisto.fi/vasemmistoliitto-vaatii-lakisaateista-asumistakuuta/
 • Kansantahdon juttu: https://www.kansantahto.fi/miikka-kortelaisesta-puoluevaltuuston-puheenjohtaja/
 • Vasenkaistan juttuja:
  • https://vasenkaista.fi/2020/11/miikka-kortelainen-johtaa-kajaanin-ja-vasemmistoliiton-valtuustoja/
  • https://vasenkaista.fi/2020/11/anttila-ja-tapio-kiittavat-puoluevaltuuston-demokraattista-tyoskentelytapaa