Puheenjohtajan vapputervehdys

Hyvät toverit,

Vietämme jo toista koronavappua. Valoa näkyy jo silti tunnelin päässä rokotusten edistyessä ja epidemia tilanteen parantuessa myös meillä Uudellamaalla. Suomen ja koko maailman työtätekevälle luokalle korona on tarkoittanut kovempia aikoja, vaikka Suomessa maan hallituksen määrätietoiset toimet ovatkin koronan iskua merkittävästi vaimentaneet.

Työnantajapuolen tavoite sen sijaan näyttää olevan työtätekevän ihmisen, niin teollisuustyöläisen, palvelualoilla työskentelevän, kuin myöskin toimihenkilön ja ylemmän toimihenkilönkin aseman kurjistaminen. Tämä työnantajaliittojen ja suurten työantajien sanelema kehityskulku tulee heikentämään myös pienyrittäjien asemaa suuryritysten napsiessa itselleen perusteetonta kilpailuetua.

Elinkeinoelämän Keskusliitto ja työnantajaliitot näyttävät valitsevan tien, jossa nykyinen työmarkkinajärjestelmämme romutetaan ja tilalle tuodaan menneisyydestä tuttu saneluvalta. Näistä toimenpiteistä ensimmäiset merkit on saatu jo Metsäteollisuuden ja Teknologiateollisuuden ilmoittaessa sopimuksien romuttamisesta. Mikäli nämä kokeilut menevät läpi, tulee tämä leviämään myös muille aloille.

Poliittisen oikeiston ja suurpääoman edustajien tavoitteena on myös yleissitovuuden romuttaminen, ilman että tuodaan tilalle esimerkiksi Ruotsista työntekijöiden tulkintaetuoikeutta sopimuksiin tai saksalaisia yritysneuvostoja, joilla on suuri valta esimerkiksi yrityksen irtisanoessa työvoimaa.

Näillä toimilla suomalainen hyvinvointiyhteiskunta romutetaan, ilman että mitään kestävää ja hyvinvointia luovaa tuodaan tilalle. Se että työntekijät ovat laajasti työehtosopimusten piirissä on tarkoittanut selkeästi parempia ansioita ja vaurauden tasaisempaa jakoa koko yhteiskunnassa.

On syytä harkita, kuinka kehitys pysäytetään ja käännetään toiseen suuntaan, takaisin tuloeroja tasoittavaksi. Se saattaa vaatia muun muassa yleislakkoa, ellei suunta muuten käänny.

Suomessa tehtaan lopettamisesta pitäisi tehdä selkeästi nykyistä kalliimpaa

Suomalainen työläinen halutaan jättää mielivallan armoille ja tätä perustellaan vedoten työmarkkinoiden jäykkyyteen, joka itsessään pelkkä harha. Tästä osoituksena muun muassa Kemin Veitsiluodon tehtaan lopettaminen, joka taas alleviivaa kuinka helppoa ja ennen kaikkea halpaa tehtaan lopettaminen Suomessa on verrattuna esim. Keski-Eurooppaan. Nokia maksoi aikoinaan Bochumin tehtaan lopettamisesta 200 miljoonaa, josta suurin osa meni korvauksiin työntekijöille. Suomessa ei ole tavattu tuollaisia korvauksia maksaa, koska yhtiöiden ei ole sitä pakko tehdä. Suomessakin yhteiskuntavastuuta tulisi vaatia myös osakkeenomistajilta.

Työelämän kurjistumiskehitystä ei voida hyväksyä ja kaikkien on noustava tätä kehitystä vastustamaan vahvana ja yhtenäisenä. Vasemmistoliitto on työtätekevän ihmisen ja pienyrittäjän puolella omistavan luokan ja poliittisen oikeiston hyökkäystä vastaan.

Hyvää työväen juhlaa kaikille!

Mika Mäkelä
puheenjohtaja
Uudenmaan Vasemmistoliitto