Esitettyjen sote-maakuntien toimintaperiaatteiden eriytyminen estettävä

Hallitusohjelman mukaan maakunnat tuottavat palvelut pääosin julkisina palveluina. Yksityinen ja kolmas sektori toimivat täydentävinä palveluiden tuottajina. Hallituksen kesäkuussa esittämissä lakiluonnoksissa tähän päästään korostamalla järjestäjien, sote-maakuntien vastuuta.

Uudenmaan Vasemmistoliitto pitää tärkeänä, että kaikki sote-maakuntien valmistelu tapahtuu samoista, eduskunnan perustuslakivaliokunnan hyväksymistä lähtökohdista. Tämän periaatteen pitäisi suunnata myös kunnissa ja kuntayhtymissä tapahtuvaa valmistelua.

Näin ei kuitenkaan aina ole. Monissa kunnissa ja kuntayhtymissä valmistelua vaikeuttavat edellisen hallituksen valinnanvapautta ja ostopalveluja suosivat linjaukset. Niiden seurauksena maahamme on syntynyt joukko kartellityyppisiä, julkista korvaaviin yksityisiin palveluihin perustuvia ratkaisuja.

Yhtenäisten, järjestäjien vastuuta koskevien toimintaperiaatteiden sijaan keskustelussa ovat viime aikoina korostuneet alueelliset intressit, kuten kuntien ja kuntayhtymien taloudellinen kantokyky sekä siitä johdetut suositukset alueellisen palveluverkon harventamiselle.

Tämä vaara koskee myös Uuttamaata, missä maakunnallinen järjestämisvastuu esitetään jaettavaksi viidelle itsehallinnolliselle alueelle. Säästötoimenpiteistä, joita koronan ja talouden nykytilanteen takia suunnitellaan, on tullut näiden alueiden palvelullisia sisältöjä rajoittava tekijä.

Keski-Uudellamaalla on esitetty, että jopa 80 % vastaanottopalveluista annettaisiin sähköisinä etäpalveluina. On selvää, että monille, eritoten ikäihmisille tämänkaltainen palvelumuoto on heikennys nykytilanteeseen.

Uudenmaan Vasemmistoliiton mielestä hallituksen on selvennettävä omaa linjaansa.

  • Poliittinen, soten rahoitusta ja toimintaperiaatteita sekä niiden yhtenäistä soveltamista koskeva
    ongelma on ratkaistava ensin yleisesti, koko maata koskien, ja vasta sitten alueilla.
  • Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sote-maakunnalla on oltava riittävä oma palvelutuotanto,
    eivätkä sote-palveluiden kokonaisulkoistukset tai merkittävien palvelujen osa-alueiden laajamittaiset ulkoistukset ole jatkossa mahdollisia.
  • Toiminnan tuottavuusvaatimuksia on arvioitava sote-uudistukselle asetettuja valtakunnallisia
    tavoitteita vasten, eikä sote-maakuntien rahoitusmallin tule sisältää sellaisia sote-menojen kasvua hillitseviä leikkureita, joilla vaarannetaan palveluiden yhdenvertainen saatavuus.


Uudenmaan Vasemmistoliiton kevätpiirikokous Lohjalla 15.8.2020


Lisätiedot: Puheenjohtaja Mika Mäkelä, p. 050 592 5177, mika760 [at] hotmail [dot] com

Turvavälein istuvia kokousedustajia kasvomaskit kasvoilla.